om oss

KraftTech Sverige AB - säkerhet alltid i fokus!


På KraftTech Sverige AB är säkerhet alltid vår högsta prioritet.

Vi är ett företag som huvudsakligen arbetar inom infrastruktur och som specialiserar oss på att säkra, reparera och underhålla elektriska anläggningar. Våra tjänster inkluderar också elmätarbyten, elinstallationer, eltermografi, underhållsbesiktning, kabelförläggning och vägbelysning.


Vi strävar efter att bygga långsiktiga relationer med våra kunder. Genom att lära känna våra kunder kan vi leverera våra tjänster på ett säkert sätt och med hög kvalitet. På så sätt säkerställer vi att våra kunder är nöjda med vårt arbete och fortsätter att välja oss som deras samarbetspartner.